Jongens zijn niet beter in wiskunde, krijgen wel hogere cijfers

Jongens zijn niet beter in wiskunde, krijgen wel hogere cijfers

Tags:

Zijn meisjes slechter in wiskunde? Onderzoek na onderzoek bewijst van niet. Jongens en meisjes hebben dezelfde capaciteiten en hetzelfde wiskundig inzicht. Maar waarom halen jongetjes dan vaak hogere cijfers voor wiskunde en kiezen meisjes zo weinig voor wiskundige en technische opleidingen?

5073552229_5a8b9e966d_b

Als je denkt dat je het kunt, kun je het ook!

Het Pygmalion effect is het fenomeen waarbij hoe hoger je verwachtingen van mensen zijn, hoe beter ze het lijken doen. Dus als je aan een docent vertelt dat het nieuwe kindje in de klas veelbelovend is, gaat de docent het kind ongemerkt positief beoordelen, in plaats van neutraal. Dus als iedereen denkt dat jongetjes beter zijn in wiskunde, beginnen zij gemotiveerder aan een test en krijgen hogere cijfers.

Onderzoekers Victor Lavy en Edith Sand lieten jongens en meisjes dezelfde wiskundeopdrachten maken. Deze werden twee keer nagekeken; één keer door hun eigen leraar, die wist door wie de testen waren gemaakt. De eigen leraren gaven gemiddeld de jongens een hoger cijfer. Maar bij de tweede nakijkronde waren de namen van de test afgehaald, waardoor niet te zien was of de test door een jongen of een meisje was gemaakt. Nu scoorden de meisjes aanzienlijk hoger. Sterker nog, de meisjes haalden zelfs hogere cijfers dan de jongens.

Jongens en meisjes zijn even goed in wiskunde

En omdat het om vrij eenvoudige wiskundige stellingen ging, kon het verschil niet verklaard worden door een onjuiste interpretatie van de correctoren. De vragen waren immers goed of fout.

Om zeker te weten dat dit met wiskunde te maken heeft, voerden Lavy en Sand dezelfde tests nog een paar keer uit, maar nu met testen over talen. Deze keer scoorden jongens en meisjes min of meer gelijk en was er geen verschil te zien tussen de anonieme testen en de gewone testen.

Het hele idee dat meisjes niet goed zijn in wiskunde, zorgt er dus voor dat meisjes inderdaad slechter zijn in wiskunde.

Dit verklaart ook deels waarom mannen oververtegenwoordigd zijn bij studies waar je goed moet zijn in wiskunde; jongetjes krijgen niet al van jongs af aan te horen dat wiskunde véél te moeilijk voor ze is en dat ze beter iets leuks met taal of kleuren kunnen gaan doen. En zelfs de jongetjes die geen aanleg hebben voor wiskunde, worden meer gestimuleerd om er toch mee aan de slag te gaan dan meisjes.

Het gevaar van genderstereotypering

Zie hier het gevaar van genderstereotypering; als je iets maar vaak genoeg herhaalt, gaan mensen het vanzelf geloven en wordt het vanzelf waar. Meisjes zijn niet slechter in wiskunde, maar worden wél zo behandeld, raken gedemotiveerd ( “ik kan dat toch niet”) en krijgen lagere cijfers. Heel logisch dus dat zo weinig meisjes later “iets” met wiskunde gaan doen.

Hulde dus voor de vrouwen die wel bètawetenschapper zijn geworden, jullie bewijzen dat het wél kan en maken het pad vrij voor een nieuwe generatie meisjes.

Judith
Hoofdredacteur at Pinkbullets
Judith Valentijn schrijft als een intellectueel en praat als een viswijf. Ze is een dwangmatige lezer en leest zelfs alle brieven die ze van de belastingdienst krijgt. Heeft een ziekelijke dwang om over alles 'je moeder' opmerkingen te maken. (Je moeder is een ziekelijke dwang.) Is bezig met het stichten van een imperium. Gaat nog eens heel groot worden. Volg haar op Twitter voor dingen!

photo credit: second grade writing class via photopin (license)