Volgens God is porno overspel

Christenen zijn ook maar mensen, dus ook zij worstelen met seksuele vraagstukken. Per toeval stuitte ik op deze hilarische site, waar een rijtje bijbelse tips staan tegen seksuele verslaving. Dat je buiten het huwelijk om niet mag wippen van God wist ik al, maar zelfs porno of iemand anders begeren is overspel. Heus waar, heeft Jezus zelf gezegd. Quote: Als er een seksuele zonde is in je leven, dan is de eerste stap naar verbetering om te begrijpen en toe te geven wat je doet. Als je jezelf hebt overgegeven aan pornografie of aan seksuele fantasieën met mensen, uitgezonderd je eigen echtgenote/echtgenoot, dan heb je in feite overspel gepleegd. Jezus zei: “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd” (Matt. 5:27-28).Zie de ernst hiervan in. Je hebt een gebod van God gebroken. Je hebt iets moois (seks) veranderd in iets smerigs, iets zelfzuchtigs en vernietigends. Als je getrouwd bent, ben je ook ontrouw geweest aan je echtgenote/echtgenoot. Als je ongehuwd bent, zondig je tegen de lieve persoon, die je wellicht ooit zult huwen. Als je steeds weer in dit gedrag vervalt, ondanks je verlangen om ermee te stoppen, dan heb je er geen controle meer over. Je bent verslaafd. Als dat zo is en je kunt het toegeven, dan feliciteren we je. Je hebt de eerste stap gezet in de richting van genezing. Kortom, als je porno kijkt, maak je van seks iets smerigs. Seks is zondig en vies, zelfzuchtig en vernietigend! Maar...read more